A Favorite of 1 user

Ang taong walang panama. Wagas kung maka panira sa kapwa.

Ang taong walang panama. Wagas kung maka panira sa kapwa.

Posted by cassyael21  ID#:514442

Please confirm your action.